Budowanie kultury organizacyjnej i wdrażanie kultury organizacyjnej

Budowanie i wdrażanie kultury organizacyjnej w Katowicach i na Śląsku

Kultura organizacyjna to normy społeczne oraz systemy wartości pobudzające pracowników do pracy i rozwoju. Wytwarzają właściwą atmosferę w organizacji, określają sposób zarządzania, wymogi i zachowania.

Kultura organizacyjna ma związek z jej bardzo dużym wpływem na różne obszary życia firmy, a także jej otoczenia. Ma wpływ na wyniki pracy jednostek oraz na stopień satysfakcji z pracy, wydajność organizacyjną, satysfakcję z pracy i zaangażowanie, strategię planowania i realizację zadań, rekrutację i selekcję pracowników oraz ich akceptację przez firmę.

Nic dziwnego zatem, że kulturę organizacyjną nazywa się czasem „autonomicznym systemem nerwowym organizacji”.

Kultura organizacyjna jest trwałą wartością każdej organizacji. Można wyróżnić jej cztery sfery:

 • sferę współżycia społecznego – w jej skład wchodzą więzi między pracownikami, okazywanie emocji i zachowań,
 • sferę informacyjną – to sposoby komunikowania się członków organizacji oraz formy wymiany informacji,
 • sferę warunków materialnych – obejmuje wszystkie elementy, dzięki którym przedsiębiorstwo jest w stanie prosperować,
 • sferę własnej osobowości – pozwala na wyodrębnienie jednostek, ich wolności oraz dążenia do rozwoju osobistego.

Ponadto istnieją różne rodzaje kultur organizacji:

 • Kultura władzy – oparta na autorytecie lidera. Decyzje w tej kulturze są podejmowane pod wpływem priorytetów osoby dowodzącej.
 • Kultura roli – oparta na współpracy pomiędzy systemami organizacji. Praca w tej kulturze jest zazwyczaj zbiurokratyzowana.
 • Kultura celu (zadania) – oparta na pracy zespołowej, którem celem jest prawidłowe wykonanie powierzonego zadania.
 • Kultura jednostki – jednostka – pracownik – stanowi centrum działań w firmie, a jej rola polega na zorganizowaniu mu właściwego miejsca pracy.

W temacie doradztwa w badaniu i wdrażaniu kultury organizacyjnej oferuję pełen zakres usług badawczych i doradczych.

Skupiam się na analizie, budowie oraz zmianie kultury organizacyjnej na poziomie:

 • planowania strategicznego,
 • badania przekonań, wartości i norm kulturowych w każdym obszarze funkcjonowania organizacji,
 • analizy sieci społecznych w firmie,
 • określenia stanu pożądanego, planowania i wdrażania zmiany kulturowej,
 • zarządzania wartościami,
 • usprawnianie komunikacji,
 • wdrażania modelu organizacji doskonalącej i uczącej się,
 • coachingu organizacyjnego.

Oferujemy wdrożenie i badania kultury organizacyjnej dla różnych firm – branża czy wielkość nie mają znaczenia. Ważna jest chęć wprowadzenia nowych zmian i poprawy istniejącej sytuacji.

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom, które elastycznie dopasujemy do Twojego biznesu, Twoja firma może osiągnąć prawdziwy sukces. Stawiamy na działania, a nie gadanie. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa na starcie, jak i te już działające na rynku od jakiegoś czasu. Spróbuj!

Zobacz również

Daj swoim działaniom szansę na sukces

Skontaktuj się ze nami już dziś. Razem zdziałamy więcej!