Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne dla firm w Katowicach i na Śląsku

Doradztwo strategiczne, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się takim pojęciem w biznesie, jak strategia. A co to takiego jest? To koncepcja działań zachodzących w przedsiębiorstwie w ujęciu długofalowym. To jedno z najważniejszych pojęć w zarządzaniu. Wskazuje zmiany, jakie mogą nastąpić zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym przedsiębiorstwa.

Strategia ma na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz odróżnienie firmy na rynku, wpływając tym samym na jej tożsamość i unikalność. Dotyczy to nie tylko konkurentów, ale również klientów i pracowników. Prawidłowo opracowana strategia powinna być obecna we wszystkich działaniach firmy poprzez świadome jej wdrożenie i stosowanie.

Zazwyczaj strategia tworzona jest na trzech różnych poziomach organizacji:

 • Poziom korporacyjny, który wychodzi od kluczowych decydentów firmy (np. członków zarządu). Strategia poszukuje metod, które pozwolą tworzyć dodatkową wartość firmy poprzez takie działania jak dywersyfikacja (wybór rodzaju działalności, miejsca i udziału w rynku), przejęcia (lub też integracja, fuzja z innym przedsiębiorstwem) oraz inwestycje.
 • Poziom biznesu (firmy), realizowany przez wyższą kadrę zarządzającą z zadaniem mobilizowania kluczowych czynników sukcesu w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Strategia biznesu dotyczy konkretnej branży, w której firma chce osiągnąć silną pozycję poprzez sformułowanie atrakcyjnej oferty rynkowej oraz odpowiednie zarządzanie zasobami.
 • Poziom funkcjonalny, realizowany przez menadżerów określonych działów w celu wzmocnienia zasobów funkcjonalnych i organizacyjnych firmy. Dotyczy analizy projektów i skupia się na podejmowaniu decyzji.

Każda firma powinna mieć swoją strategię! Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Oferuję pomoc w sformułowaniu działań strategicznych w ramach doradztwa strategicznego firmy. Gwarantuję, że moje rozwiązania będą spójne z wizją, czyli kierunkiem, w którym będzie zmierzać organizacja, z jej wartościami oraz z misją, czyli jej nadrzędnym celem. Określone przeze mnie i właściwie prowadzone działania strategiczne zapewnią Twojej firmie stałe źródło rozwoju i realizację wyznaczonych celów.

W zakresie doradztwa strategicznego zapewniamy między innymi:

 • Diagnozę organizacji w oparciu o ocenę najważniejszych obszarów danego biznesu.
 • Identyfikację mocnych i słabych stron organizacji.
 • Zdefiniowanie obszarów i głównych problemów wymagających działania i doskonalenia.
 • Wypracowanie konkretnych planów działania poszczególnych komórek i osób w organizacji.
 • Kontrolę efektywności podejmowanych działań.
 • Pomoc w identyfikowaniu i dzieleniu się najlepszymi praktykami w obrębie organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie.
 • Poprawę wewnętrznej komunikacji oraz integracji procesów.
 • Znaczący wzrost efektywności zarządzania dzięki nowej wiedzy w zakresie optymalizacji strategii, procesów w organizacji, alokacji zasobów.

Oferujemy doradztwo strategiczne dla małych firm, średnich przedsiębiorstw lub dużych korporacji – wielkość, jaką osiąga firma, nie ma znaczenia. Ważna jest chęć zmiany i poprawy istniejącej sytuacji. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom, które elastycznie dopasujemy do Twojego biznesu, Twoja firma może osiągnąć prawdziwy sukces.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa na stracie, jak i te już działające na rynku od jakiegoś czasu. Spróbuj!

Zobacz również

Daj swoim działaniom szansę na sukces

Skontaktuj się ze nami już dziś. Razem zdziałamy więcej!