INCOTERMS®2020 – Jak bezpiecznie stosować w handlu po 1 stycznia 2020

Warto wiedzieć, że już niedługo, bo od 1 stycznia 2020 roku, zaczną obowiązywać zmodyfikowane reguły handlowe INCOTERMS®2020. Zainteresuje to wszystkich, którzy zawierają kontrakty handlowe, realizują transakcje kupna i sprzedaży – tak więc działy: handlu, sprzedaży, zakupów, logistyki, spedycji.

Dlaczego właściwe użycie INCOTEMS® jest tak ważne?

INCOTERMS® (International Commercial Terms) są publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (International Chamber od Commerce – ICC) od 1936 roku. W swoim założeniu mają uporządkować i zobowiązać każdą ze stron do podejmowania odpowiednich czynności podczas realizacji transakcji handlowych.

Warunki INCOTERMS® precyzują zbiór zasad, reguł, praw i obowiązków dla stron realizujących transakcję handlową, w szczególności określają zadania, koszt i ryzyko realizowanych operacji handlowych, czyli:

 • zakres i koszt transportu,
 • zakres i koszt ubezpieczenia,
 • zakres i punkt przejścia ryzyka,
 • zakres odpowiedzialności i szczegółów dokonania formalności,
 • określają miejsce i moment zrealizowania dostawy.

Kontrowersje wokół propozycji zmian w zakresie INCOTERMS® 2020

Przygotowane zmiany i nowa wersja reguł INCOTERMS®2020, które zostaną zaprezentowane pod koniec 2019, zakładają wiele zmian, które w swoim założeniu mają uwzględniać najnowsze trendy współczesnego handlu globalnego, jak również transportu oraz form ubezpieczenia od ryzyka. Jest dostosowaniem reguł INCOTERMS®2020 do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.
Nowelizacja reguł budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców zakładają bowiem kolejne znaczące zmiany w zakresie dotychczasowych zasad i praktyk – czyli między innymi:

Zlikwidowanie formuł:

 • EXW (Ex Works),
 • DDP (Delivery Duty Paid),
 • FAS (Free Alongside Ship).

Zmiany w zakresie reguł:

 • FOB (Free On Board),
 • CIF (Cost Insurance Freight),
 • FCA (zmiany i rozszerzenie na dwie formy transportu).

Wprowadzenie nowych reguł:

 • DTP (Delivered at Terminal Paid) – w miejsce DDP,
 • DPP (Delivered at Place Paid) – w miejsce DDP,
 • CNI (Cost and Insurance).

Oprócz usunięcia niektórych reguł i wprowadzenia nowych komitet Międzynarodowej Izba Handlu (International Chamber of Commerce-ICC) planuje również wprowadzenie zmian regulacji w zakresie:

 • bezpieczeństwa transportu,
 • ubezpieczeniem transportu
 • związku między INCOTERMS a międzynarodową umową handlową.

Znajomość zasad i obowiązków wynikających z nowej wersji reguł INCOTERMS® jest niezbędna dla każdego podmiotu realizującego operacje handlowe, niezależnie od pełnionego statusu w danej transakcji.

Prawidłowy dobór reguły handlowej INCOTERMS®2020, wiedza w zakresie szczegółów zasad, ich zmian oraz możliwości stosowania i wykorzystania – pozwoli na prawidłowe realizowanie transakcji oraz ich maksymalne i świadome zabezpieczenie.

Aby pobrać prezentację kliknij tutaj.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE…

Powiązane artykuły