Skuteczna optymalizacja – nie bójmy się zmiany na lepsze!

Usprawnienie, optymalizacja – nie restrukturyzacja. Optymalizacja operacyjna polega na procesie identyfikacji, opracowania i wdrożenia kluczowych zmian i rozwiązań dla tych obszarów zarządzania, które wymagają poprawy.

W praktyce, podczas spotkań roboczych pada zazwyczaj sformułowanie restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Wydaje się jednak, że określenia typu: restrukturyzacja, restrukturalizacja, czy transformacja nie są w tym miejscu odpowiednie i nie oddają właściwie charakteru działań optymalizacyjnych:

 • wiążą się bowiem często z niekorzystnymi efektami przeprowadzonych do tej pory projektów restrukturyzacyjnych,
 • jak również, co jest bardzo istotne, budują złe skojarzenia, napięcia i obawy wśród pracowników.

Zdecydowanie bardziej odpowiednim jest określenie tych działań mianem usprawnień lub optymalizacji. Ideą bowiem i założeniem takich działań nie jest rewolucyjne wywrócenie zastanej rzeczywistości, a jej głęboka analiza i poprawa tych obszarów, które tego wymagają.

Często w praktyce podczas wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach mamy do czynienia z bezrefleksyjnymi działaniami, wprost niszczącymi dotychczasowy dorobek. To nie na tym powinno polega!

Oczywiście – optymalizacja funkcjonalności przedsiębiorstwa często pociąga za sobą daleko idące zmiany, jednak nie powinna zakładać całkowitej negacji dotychczasowych osiągnięć i rozwiązań.

Często w praktyce mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pierwszym krokiem do wprowadzania zmian jest przyjęciem opcji wewnętrznie prowadzonego projektu w tym zakresie. Uzasadnionym dla osób decyzyjnych firmy wydaje się założenie, że to właśnie kadra Menedżerska ma najlepsze rozeznanie w bieżącej sytuacji i to właśnie ta kadra jest w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania naprawcze i optymalizacyjne. Tej samej jednak kadrze Menedżerskiej w praktyce, pomimo niekwestionowanej wiedzy i doświadczeniu, często trudno jest jednak znaleźć i wskazać obszary wymagające zmiany, trudno jest również opracować nowe wizje i propozycje funkcjonowania dla zarządzanych obszarów.

To właśnie, miedzy innymi z tych powodów planując zmiany optymalizacyjnie, bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie usług zewnętrznych ekspertów. Outsourcing działań w tym zakresie pozwoli na uzyskanie:

 • dostępu do praktycznej wiedzy biznesowej oraz wieloletnich doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w zakresie wdrożeń optymalizacyjnych,
 • obiektywnej, niezależnej oceny faktycznego stanu organizacji,
 • rozpoznania i identyfikacji obszarów wymagających usprawnień,
 • rekomendacji zmian i opracowania szczegółowego planu,
 • wsparcie w zakresie wdrożenia oraz bieżącego nadzoru i weryfikacji działań.

Decydując się na zmiany w zakresie usprawnienia i optymalizacji działań, finalnie zyskujemy wiele korzyści, miedzy innymi:

 • poprawę efektywności procesów,
 • poprawę stopnia zadowolenia, zaangażowania i wydajności pracowników,
 • poprawę standardów organizacyjnych,
 • poprawę stopnia konkurencyjności firmy,
 • poprawę wyników finansowych.

Outsourcing w zakresie delegowania usług optymalizacyjnych pozwala tym samym organizacji na maksymalnym skupieniu sił, środków i procesów zarządczych na bieżącej działalności i zasadniczych celach firmy.

Pozwala jednocześnie na uzyskanie usługi i efektywnych rozwiązań na najwyższym poziomie, nie angażując przy tym własnej kadry pracowniczej.

Pamiętajmy o stałym rozwoju, usprawnieniach i dostosowywaniu naszych przedsiębiorstw do aktualnie obowiązujących trendów, standardów i wymogów. Nie zostawajmy w tyle!

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – Johann Wolfgang von Goethe

Aby pobrać prezentację kliknij tutaj.

Powiązane artykuły