Warunki INCOTERMS® 2020 – najnowsza wersja – jak rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

Informacje o szkoleniu

INCOTERMS® (International Commercial Terms) są publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (International Chamber od Commerce – ICC) od 1936 roku. W swoim założeniu mają uporządkować i zobowiązać każdą ze stron do podejmowania odpowiednich czynności podczas realizacji transakcji handlowych.

Warunki INCOTERMS® precyzują zbiór zasad, reguł, praw i obowiązków dla stron realizujących transakcję handlową, w szczególności określają zadania, koszt i ryzyko realizowanych operacji handlowych. Znajomość tych reguł jest niezbędna dla pracowników każdego szczebla dla prawidłowego przygotowania, realizacji oraz nadzoru transakcji handlowych – zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie otwarte – Organizowane dla grupy otwartej w siedzibie DBK

Dla kogo?

 • Menedżerowie nadzorujący poprawność stosowanych reguł
 • Liderzy wspierający zespoły w zakresie organizacji i realizacji transakcji
 • Handlowcy tworzący umowy i kontrakty handlowe
 • Sprzedawcy organizujący transakcje sprzedażowe
 • Pracownicy Działu Zakupów dokonujący operacji kupna
 • Logistycy organizujący kompleksowo procesy około sprzedażowe
 • Spedytorzy organizujący transporty towarów.

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają zasady warunków INCOTERMS® wraz z najnowszą wersją INCOTERMS® 2020 i nauczą się wykorzystywać ich zasady w codziennych działaniach.

Zdobędą wiedzę:

 • Jakie są założenia i zasady ogólne Warunków Handlowych INCOTERMS®
 • Jakie są aktualizacje w nowelizacji INCOTERMS® 2020
 • Jakie są praktyczne aspekty stosowania INCOTERMS®

Nauczą się:

 • Jakie się podstawowe założenia INCOTERMS®
 • Jakie są nowe struktury INCOTERMS®2020 w oparciu o szczegółową analizę
 • Jakie są istotne różnice pomiędzy INCOTERMS® 2010 a INCOTERMS® 2020
 • Jak właściwie interpretować i stosować zapisy Warunków Handlowych w praktyce
 • Jak przygotować właściwie procedurę i dokumentację sprzedażową/ zakupową
 • Jak prawidłowo stosować reguły w kontraktach handlowych i zabezpieczyć interesy firmy
 • Jaki jest podział obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą między sprzedającym i kupującym
 • Jakie są konsekwencje niewłaściwego stosowania INCOTERMS®

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:

 • Krótka historia Incoterms®;
 • Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);

2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:

 • Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
 • Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
 • Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
 • Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 • Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
 • Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 • Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
 • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 • Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
 • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).

3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;

4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:

 • brak informacji o wersji Incoterms;
 • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
 • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
 • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.

5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:

 • Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
 • Którą regułę wybrać?
 • Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?

6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.

7. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.

8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.

9. Warsztaty (rozwiązywanie w grupach case’ów)

10. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

Rezultat szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, zastosować właściwie w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Metodyka szkolenia

Wykład przeprowadzony w oparciu o prezentację Incoterms i zajęcia warsztatowe (na przykładach praktycznych – transakcję, spory). W trakcie szkolenia, sumarycznie, co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma publikację – INCOTERMS®2020 wersja polska-angielska (ICC nr 723 PL/EN).

Prowadzący szkolenie

Szkolenia DBK prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczne.

Prowadzącym szkolenie INCOTERMS®  wraz ze zmianami – będzie wieloletni praktyk, ekspert, uznany autorytet, autor oficjalnego tłumaczenia reguł INCOTERMS®2020, jedyny w Polsce trener certyfikowany w zakresie INCOTERMS®  przez Międzynarodową Izbę Handlową – Jarosław Hermanowski.

Czas trwania szkolenia

8 godzin dydaktycznych / 1 dzień

Terminy szkoleń

19.11.2019
10.12.2019

Lokalizacja szkolenia

Ekoenergia Silesia S.A.
Park Technologiczny
Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo
Ul. Żeliwna 38a
40-599 Katowice

Dla uczestników szkolenia gwarantowane miejsca parkingowe – opłacone.

Cena szkolenia

790 zł netto – cena promocyjna
890 zł netto – po okresie promocji

Cena szkolenia obejmuje

Udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, publikacje INCOTERMS® 2020 lunch, przerwy kawowe.

Szkolenie zamknięte

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani organizacją szkolenia dla grupy zamkniętej, w siedzibie Państwa firmy lub siedzibie DBK – prosimy o kontakt:

kontakt@klimczokdoradztwobiznesowe.com
504 411 920

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 • Dokonanie zgłoszenie na kurs lub szkolenie odbywa się pisemnie, przy użyciu formularza zgłoszeniowego.

Faktura za szkolenie

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Termin płatności

 • Uczestnicy lub firmy dokonujące zgłoszenia dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przysyłają dokonanie wpłaty do organizatora szkolenia.
 • Dla stałych Klientów termin płatności wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do DBK do dnia rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 • Jeżeli rezygnacja wpłynie do DBK po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej części w zgłoszeniu.
 • Jeżeli rezygnacja wpłynie do DBK przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego, nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Zapraszamy do współpracy!

Zapisz się na szkolenie!

Ważne: Aby zapisać się na szkolenie, pobierz formularz zgłoszeniowy, uzupełnij go, a następnie wyślij na maila:

kontakt@klimczokdoradztwobiznesowe.com

Daj swoim działaniom szansę na sukces

Skontaktuj się ze mną już dziś. Razem zdziałamy więcej!